Taxatie

Taxatie bij aankoop

Met een taxatie wordt de waarde van een woning vastgesteld. De kans is groot dat uw hypotheekverstrekker hier om vraagt als onderbouwing van de hypotheek. Het kan echter ook nuttig zijn een taxatie te laten uitvoeren voordat u de onderhandelingen over de aankoop van een woning aangaat.
 

De wettelijke beëdigingverplichting voor taxateurs is in 2001 losgelaten. Hiervoor in de plaats kwam in 2004 VastgoedCert wat later is overgegaan naar NRVT, die taxateurs op grond van hun vakbekwaamheid certificeert en registreert. Wij zijn dan ook geregistreerd bij NRVT en bovendien aangesloten bij VastgoedPRO, NWWI, Taxateursunie en iValidatie.
 

Voor een taxatie wordt er volgens de richtlijnen naar een groot aantal criteria gekeken, waaronder:

 

 

 

 
Het soort woning
 
De grootte, aard en indeling van zowel de woning als het perceel waar de woning op staat
 
Het niveau van afwerking
 
De architectonische en esthetische kwaliteit van de woning
 
De staat van onderhoud en de bouwkundige kwaliteit van de woning en de aanwezige installaties
 
• De ligging en het uitzicht van de woning, voorzieningen in de omgeving en eventuele overlastveroorzakende factoren
 
Eventuele beperkte zakelijke rechten voor de woning en/of de grond