Certificering

Kwaliteit en betrouwbaarheid

WM Makelaardij & Taxaties gelooft dat kwaliteit het verschil maakt. Makelaar en taxateur zijn in Nederland vrije beroepen. Iedereen mag deze diensten dus aanbieden, maar dit zegt niet dat u automatisch zekerheid van deskundigheid en kwaliteit heeft. Deze zekerheid bieden wij u wel. Wij zijn aangesloten bij NRVT, VastgoedPRO en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Taxateursunie en iValidatie. Hiervoor moeten wij voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van vakbekwaamheid en een intensief programma van permanente educatie volgen.
 

VastgoedPRO

Ons kantoor is aangesloten bij VastgoedPRO. Dit is de Nederlandse beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbeoordeling en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur.

Afhankelijk van de professie moeten de aangesloten leden gecertificeerd zijn door minimaal één van de certificeringsinstituten in Nederland, dan wel gediplomeerd zijn. In alle gevallen moet men deelnemen aan een programma voor permanente educatie. VastgoedPRO is bovendien aangesloten bij de Geschillencommissie. De leden zijn verplicht om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 

NRVT

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving hiervan en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werkt hij conform de vier kamerreglementen. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT. Deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.
 

NWWI, Taxateursunie en iValidatie

WM Makelaardij & Taxateurs is aangesloten bij NWWI, Taxateursunie en iValidatie. Deze instanties keuren taxatierapporten van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie volgens de richtlijnen plaatsvindt. Geldverstrekkers, hypotheekadviseurs en consumenten weten hierdoor zeker dat zij een helder, objectief en betrouwbaar taxatierapport in handen krijgen, dat duidelijk inzicht geeft in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.